Ianuarie
Aprilie
August
Februarie
Mai
Septembrie
Martie
Iunie-Iulie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie