Botezuri Decembrie

0
118

Data de 10 decembrie 2023 va rămâne în amintirea Bisericii Penticostale „Albini” din Cluj-Napoca o zi specială, când 14 persoane au încheiat legământ cu Dumnezeu în apa botezului. Le urăm candidaților – care astăzi ne sunt frați și surori – să rămână toată viața „albi, puri, sinceri, cinstiți” și „să strălucească” precum luminile în lume! În fotografie sunt slujitorii Bisericii Penticostale „Albini”, Cluj-Napoca, alături de candidații la botez. De la stânga: diaconul Andrei Gog, pastorul Nelu Negrușier, prezbiterul Gabriel Roman, pastorul-coordonator Călin Turc și prezbiterii Ghiță Presecan și Tică Miclea.. 

Ziua de 10 decembrie 2023 pentru Biserica Penticostală „Vestea Bună” din Cluj-Napoca a fost o zi sărbătoare și în Cer multă bucurie!  Motivul celebrării a fost decizia a patru persoane care și-au depus mărturia de pocăință și credință, declarând public pe Domnul Isus Hristos ca Domn și Mântuitor personal. Botezul a fost oficiat de pastorul Bisericii Penticostale „Vestea Bună” din Cluj-Napoca, fratele Daniel Bujeniță, alături de pastorul Daniel Lela din Târgu-Mureş, invitat la eveniment. 

Pe data de 26 noiembrie 2023, în Biserica Penticostala „Elim” din Timisoara a avut loc un botez nou-testamentar. A fost o zi deosebită de sărbatoare pentru cei 51 de candidați care au intrat în apa botezului, căt și pentru familiile și cunoscuții lor. Predica a fost susținută de fratele prezbiter Daniel Popa, iar frații botezători au fost fratele pastor Dumitru Moț și fratele prezbiter Ioan Moroșan. A fost un timp plin de har și de binecuvântare petrecut în Casa Domnului.

Prin harul Domnului, în anul 2023, în Biserica „Aleluia” – Romanian Pentecostal Church of God din Detroit, SUA a avut loc un botez în apă prin care 48 de tineri şi-au mărturisit credinta în Domnul Isus Hristos. Serviciul divin a fost coordonat de fratele Gabriel Fazecaş, pastorul bisericii, iar actul botezului a fost oficiat de pastorii Adrian Tirla, Ilie Luca şi de prezbiterii Doru Filip şi Adrian Fazecaş. Sărbătoarea bisericii s-a încheiat cu o masă de dragoste la care au participat peste 1000 de persoane. Glorie Domnului pentru harul şi binecuvântarea Sa!

Ziua de 17 decembrie 2023 a fost una de sărbătoare în Biserica Penticostală „Elim” Piatra Neamț, când opt persoane și-au declarat public credința personală în Isus Hristos. Mesajul biblic a fost transmis membrilor bisericii, prietenilor și invitaților de pastorul dr. Ioan Szasz, invitat special la acest eveniment. Oficierea actului de cult a fost făcută de pastorii bisericii Liviu Axinte și Petrea Păstrăvanu.

Pe data de 17 decembrie 2023, trei suflete au încheiat legământ în apa botezului în Biserica Penticostală „Farul” din Constanța. Deși două dintre ele sunt persoane cu deficiente de auz, urechea inimii lor a fost sensibilă la Cuvântul Domnului. Mărturia lor este una deosebită, întrucât Domnul Isus li S-a descoperit într-un vis și i-a chemat la pocăință! Astfel, prin intermediul semnelor, au mărturisit credința lor în Isus Hristos.

În data de 19 decembrie 2023, la Biserica Penticostală „Alfa și Omega” din Turda a avut loc un botez neotestamentar, prilej de bucurie și sărbătoare pentru întreaga comunitate de credincioși. În fotografie, alături de candidații de botez sunt o parte din slujitorii bisericii, pastori și prezbiteri.

În anul 2023, 4 refugiați din Ucraina au încheiat legământ cu Dumnezeu în cadrul bisericii ucrainene din Constanța, găzduită de tânăra biserică „Flacăra Speranței”. La primul botez un cuplu a încheiat legământ cu Domnul, iar la al doilea încă două surori. Biserica este slujită de pastorul ucrainean Dimitri Krapko.

În data de 17 decembrie 2023, la Biserica Penticostală „Speranța” din Oradea a fost o sărbătoare frumoasă o dată cu hotărârea celor 17 persoane de a-și mărturisi public credința lor prin botezul noutestamentar. Înainte de sărbătoarea nașterii lui Isus, tinerii au mărturisit nașterea lui Isus în viața lor. Sărbătoarea a fost coordonată de pastorul Ioan Moldovan, iar cuvântul a fost predicat de directorul Liceului Penticostal Betel – Onisim Cozma și liderul de tineret al bisericii – Adelin Duca. Botezul în apă a fost efectuat de pastorii Radu Mariș și Ghiță Păcală.

Biserica Penticostală „Tabor” din Orșova, prin harul lui Dumnezeu se bucură de lucrarea mântuitoare a puterii Evangheliei propovăduită în numele Domnului Isus. Cu ajutorul Domnului, în anul 2023 au încheiat legământul cu Domnul 58 de persoane. La ultimul botez neotestamentar, cel din data de 17 decembrie 2023, 9 persoane și-au dedicat viața Domnului. Mulțumim Domnului pentru harul bogat și pentru puterea Evangheliei. Botezul a fost o oficiat de pastorul Daniel Perijoc și de diaconul David Urs, iar Cuvântul lui Dumnezeu a fost propovăduit de pastorul Darius Zaharia.

În Biserica Penticostală nr. 2 „Filadelfia” Țolici, ziua de 25 decembrie 2023 a fost una de dublă sărbătoare. Bucuria nașterii Mântuitorului a fost întregită de frumoasa mărturie a opt persoane, care au hotărât să-L urmeze pe Domnul Isus. Botezul a fost oficiat de prezbiterul Constantin Băluț (conducătorul bisericii locale) și pastorul Liviu Axinte (vicepreședinte CCP), care a predicat Cuvântul Domnului. Locuitorii satului Țolici, jud. Neamț, sunt majoritar penticostali (aprox. 80% din populație), iar biserica „Filadelfia” numără 220 de membri și 190 de copii.

În data de 7 ianuarie 2024, la Biserica Penticostală „Izvorul Vieții” din Reșița a avut loc un botez în apă prin care 8 persoane au făcut legâmânt cu Domnul Isus. Botezul a fost oficiat de pastorii bisericii, Ciprian I. Bârsan și Mihai Ungureanu. Invitat la acest eveniment a fost pastorul Vasile Bojor, președintele Comunității Regionale Penticostale Cluj.

Duminică, 17 decembrie 2023 a fost o zi de sărbătoare pentru Biserica Penticostală „Eben Ezer” din Castellon (Spania), zi în care 11 persoane au intrat în apa botezului pentru a mărturisi public credința lor în Domnul Isus Hristos. Cuvântul Domnului a fost predicat de fratele Florin Dumitrașcu, slujitor în Biserica Penticostală „Betel Zorilor” din Cluj-Napoca, care a citit textul din Faptele Apostolilor 2:36-42, subiectul predicii fiind „Importanța și necesitatea botezului”. Botezul a fost efectuat de frații Beni Drădici (pastor) și Nicu Micle (prezbiter), ambii fiind slujitori în Biserica „Eben Ezer” Castellon.

Leave a reply

Ține-mă minte