Botezuri

0
65

În data de 25 februarie 2024, Biserica Penticostală „Filadelfia” din Bistrița a celebrat hotărârea a cinci persoane de a încheia legământ cu Domnul în apa botezului. Invitat la acest eveniment pentru a vesti Evanghelia a fost pastorul Vasile Bojor, președintele CRP Cluj. Actul botezului a fost oficiat de pastorii bisericii locale, Toma Zăgrean și Horațiu Sabău.

În data de 25 februarie 2024 a fost sărbătoare la Biserica Penticostală „Betel” din București. Botezul celor 8 candidați a fost oficiat de pastorul Ștefan Ivan și de prezbiterul Alexandru Ivan. 
Domnul fie lăudat!

În data de 25 februarie, la Biserica Penticostală „Salem” din Marghita (jud. Bihor), a avut loc un botez nou testamentar în care 8 persoane au mărturisit pe Isus Hristos ca Domn personal. Mesajul biblic a fost transmis de pastorul bisericii locale, fratele Radu Matei Pavel, iar botezul a fost oficiat de fratele Radu Matei Pavel împreună cu pastorul Ionică Pop.

Leave a reply

Ține-mă minte