Conferința Națională Pastorală

0
262

Aproximativ 600 de slujitori din cadrul Cultului Penticostal s-au reunit la Sovata, între 10-12octombrie, într-o sală plină. Tema conferinței a fostINIMASLUJITORULUI,iar vorbitorii au fost pastoridin cadrul Cultului Penticostal: Victor Cîmpean, MihaiDumitrașcu, Simion Bumbar, Ioan Szasz,Mirel Neamțu și Radu Mariș. Temele abordate au fost bine ancorate în Scriptură, dar cu aplicațiifoarte practice și actuale:

  • PĂZEȘTE-ȚI INIMA. Purtarea de grijă pentru inima noastră.
  • PREGĂTEȘTE-ȚI INIMA. Cum se formează oinimăslujitoare.
  • PĂSTREAZĂ-ȚI INIMA.  Potențialul liderilor de a sfârși bine.
  • PRIVEȘTE-ȚI INIMA.  Tensiunea dintre caracter și abilități.
  • PROVOCĂRILE SLUJITORULUI. Pericolele contemporane.

În cardul conferinței au existat câteva momente speciale. Maiîntâi, președintele CultuluiPenticostal, pastorul Ioan Filip a rostit un cuvânt de apreciere pentru frații care au slujit înconducerea Cultului timp de mai mulți ani, iar astăzi sunt pastori pensionari. Așa după cumspunea apostolul Pavel, trebuie să fimrecunoscători Domnului pentru cei care s-au dedicatlucrării Evangheliei:„Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care văcârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc. Să-i prețuiți foarte mult, în dragoste, din pricina lucrăriilor.” (1Tesaloniceni 5:12-13).

Frații din Biroul Permanent le-au oferit câte o plachetă în semn de apreciere pastorilor:PavelRiviș Tipei, Moise Ardelean, Ioan Gurău, Romu Mocan, Relu Moldovanu și Constantin Leontiuc.După ce frații care au primit plachetele au adresat la rândul lor câteva cuvinte de mulțumire,întreaga adunare a rostit o rugăciune pentru ei și i-au încredințat pe mai departe în brațulDomnului.

În a doua zi a conferinței a fost un alt moment important, când recent numitul Secretar de Statpentru Culte, domnul ministru Ciprian Olinici a fost prezent în mijlocul nostru și a avut o luare decuvânt. În mesajul său, și-a arătat dorința de a se asigura că toate cultele din România beneficiazăde respectul și prețuirea Statului Român și de ajutorul pe care Statul are datoria să îl acordecultelor. Cu multă deschidere acesta a arătat că se poate construi un climat de respect șiapreciere pentru rolul pe care Biserica Penticostală din România îl are în dezvoltarea țării noastre.La finalul mesajului său, frații din Biroul Permanent i-au acordat o plachetă care marchează aprecierea pentru deschiderea sa în relație cu comunitățile de credință penticostală din România.

În cea de-a doua zi a conferinței a fost alocat un timp special pentruprezentareaPlanului delucrare a CultuluiCreștinPenticostal pentrucei 4 ani care cuprind mandatul2023-2025.Președintele Cultului a prezentat viziunea și modul în care aceasta a fost elaborată, iar fiecaredintre participanți a primit un documentdetaliat cuprivire la obiectivele asumare de conducereaCultului pentru actualul mandat.

De asemenea, pastorii prezenți la conferință au adoptat împreună o rezoluție publică de susținerea poporului Israel în fața barbariei cu care Hamas a atacat statul Israel cu doar câteva zile înaintede desfășurarea conferinței.

Declarația Cultului Creștin Penticostal,

adoptată în cadrul Conferinței Naționale PastoraleSovatacu privire la evenimentele din Israel.

Profund tulburați de evenimentele tragice survenite la finalul sărbătorii Sukkot, când grupareateroristă Hamas a atacat sudul Israelului cu mii de rachete și a ucis peste 1.200 de israelieni,participanții la Conferința Națională a pastorilor penticostaliromâni își exprimă solidaritatea cupoporul evreu, a cărui existență a fost amenințată în numeroase rânduri de la reînființarea lui castat modern, în 14 mai 1948.

Cultul Creștin Penticostal din România condamnă cu fermitate barbaria grupării teroriste Hamas,în al cărei document fondator, dat publicității în 1988, se afirmă că„teritoriul Palestinei esteproprietate consacrată pentru generațiile musulmane până la Judecata de Apoi”și că singurulmijloc de împlinire a scopurilor acestei grupări esteJihadul.

Dată fiind legătura strânsă dintre poporul evreu și vatra lui istorică, unde s-a cristalizat identitateareligioasă și politică a evreilor și unde au fost plămădite valori spirituale universale, afirmăm cutărie dreptul poporului evreu de a-și cultiva și practica în pace bogata moștenire spirituală,pentru a da astfel mărturie întregii lumi cu privire la credincioșia lui Dumnezeu.

Pe această cale le reamintim credincioșilor penticostali îndemnul de a înălța rugăciuni pentrupacea Ierusalimului și a întregii regiuni. Unii dintre evrei și palestinieni L-au cunoscut pe Hristosca Mântuitor și sunt frații noștri în Domnul, fie că trăiesc în Israel sau în fâșia Gaza. În așteptarearevenirii Domnului Isus, ne reînnoim încrederea că doar întâlnirea cu Prințul Păcii, Domnul șiMântuitorul nostru Isus Hristos poate aduce o pace veritabilă în lume.

Dumnezeu să aducă pacea Sa peste Israel și peste Orientul Mijlociu!

Un alt moment important în cadrul conferinței a fost lansarea lecționarului Cultului Creștin Penticostal, un îndrumător pentru pregătirea predicilor care sunt planificate în calendarul anual tipărit de cult. Acest prim volum, publicat de Editura Cultului Penticostal, îl are ca autor pe pastorul și profesorul de la ITPB, Ciprian-Flavius Terinte. În primul volum sunt oferite resurse pentru prima jumătate de an, iar al doilea volum care acoperă partea a doua anului 2024 este în lucru.

În prefața lecționarului, președintele Cultului Penticostal a afirmat:

Prin Lecționarul Cultului Creștin Penticostal, volumul I, revenim la o practică mai veche a bisericii penticostale, care publica periodic resurse pentru slujitorii care dădeau învățătură la Ora Duminicală. Volumul de față, întocmit de către profesorul Ciprian-Flavius Terinte, reprezintă rodul a zeci de ani de cercetare a Scripturilor, ai slujirii în predicare și a activității didactice ca profesor de omiletică. Materialul din carte nu este conceput pentru a fi utilizat în acest format la predică, ci este un ghid, un îndrumător practic pentru cei care vor face mai departe o muncă proprie de sistematizare a învățăturii biblice. De aceea, pregătirea predicii trebuie să fie însoțită de rugăciune și de ascultarea vocii Duhului Sfânt.

(Notă: Lecționarele pot fi comandate la sediul Cultului Penticostal, la numerele de telefon de pe coperta spate.)

Totodată, în cadrul conferinței au fost prezentate noua siglă a Cultului Creștin Penticostal din România, precum și noul site web, www.cultulpenticostal.ro, îmbogățit cu multe resurse noi și disponibil în mai multe limbi.

Pe durata conferinței au existat și două sesiuni de întrebări și răspunsuri, ocazie cu care participanții au putut transmite online întrebările lor către frații care au conferențiat și către echipa de conducere a Cultului.

Prezentarea planului de lucrare

Pastorul Ioan Filip a deschis sesiunea de prezentare a planului de lucrare cu o întrebare foarte actuală, mai ales în lumina evenimentelor curente care zdruncină lumea noastră: Oare ar trebui să planificăm viitorul? Dacă suntem doar un abur, așa cum spune apostolul Iacov, oare are vreun rost încercarea de a planifica?

„Și nu știți nici măcar ce va aduce ziua de mâine! Căci, ce este viața voastră? Sunteți un abur, care apare pentru puțin timp și apoi dispare.” (Iacov 4:14)

Însă tot apostolul Iacov ne dă un indiciu despre modul în care trebuie să ne desfășurăm lucrarea noastră. „În schimb, ar trebui să spuneți: «Dacă Domnul vrea, vom trăi și vom face cutare sau cutare lucru.»” (v. 15) Iacov nu se îndoiește de datoria noastră de a face planuri, ba chiar consideră că toți trebuie să planifice. Avertismentul lui îi vizează pe aceia care își fac planuri fără să caute voia lui Dumnezeu! Așa cum spunea și profetul Isaia „Cel ales la suflet face planuri alese și stăruie în planurile lui alese.” (Isaia 32:8)

Două argumente practice au fost invocate pentru a arăta necesitatea unui plan național de lucrare pentru Biserica Penticostală din România:

  1. În condițiile în care schimbările din societate vin peste noi, Biserica trebuie să aibă un răspuns biblic plin de curaj și să păstreze mesajul Evangheliei nealterat. De aceea este nevoie să avem un plan de lucrare și să-l implementăm cu multă dedicare și să fim pregătiți pentru ceea ce urmează.
  2. Dumnezeu vorbește lumii prin Biserică, după cum spunea Apostolul Pavel: „…domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, prin Biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru.” (Efeseni 3:10-11) Biserica este chemată să fie o voce profetică în această lume și de aceea avem datoria să privim în viitor.

Subliniind vocația spirituală și profetică a bisericii, fratele Ioan Filip a arătat că Biserica este deasupra politicii, a afacerilor, a intereselor efemere. Biserica vine din sfera spiritualității, dar are un cuvânt pentru lumea de acum.

Cum a luat ființă Planul de lucrare?

În Ședința Consiliului Bisericesc din 31 ianuarie – 1 februarie s-a luat decizia ca Departamentul de Strategie și Dezvoltare, condus de președintele Cultului Creștin Penticostal să întocmească o listă de propuneri pentru formularea unui plan de lucrare pe termen lung. Astfel, în luna martie, un grup de aproximativ 10 pastori s-a întrunit la Marișel (județul Cluj) pentru a se ruga și a contura viziunea de lucru. Toate propunerile au fost apoi supuse unei atente analize în cadrul ședinței Consiliului Bisericesc din luna iunie, când timp de 4 zile, la Sucevița, frații din conducere au dezbătut și ajustat propunerile, până când s-a ajuns la forma finală, agreată și votată în unanimitate de frații din Consiliul Bisericesc.

Ultima etapă a fost prezentarea planului de lucrare în cadrul Conferinței Naționale a Pastorilor, iar frații prezenți au primit cu bucurie aceste propuneri.

Vă prezentăm în continuare câteva dintre detaliile cele mai importante:

Viziunea Cultului Creștin Penticostal din România:

O comuniune de biserici locale sănătoase, împuternicite de Duhul Sfânt și relevante care influențează România și națiunile lumii pentru Împărăția lui Dumnezeu.

Declarația de scop a Bisericii

 Glorificarea lui Dumnezeu prin aducerea oamenilor într-o relație personală și v

Valori teologice:

* Mărturisirea de credință în formă sintetică

Valori practice:

  • Slujire axată pe ucenicie• Subordonarea slujbelor scopurilor biblice ale bisericii
  • Conducerea şi lucrul în echipă• Formarea şi dezvoltarea continuă a lucrătorilor• Manifestarea darurilor spirituale• Crearea unui context relaţional între slujitori• Mentorare și dare de seamă• Plantarea de biserici potrivit cu Marea Trimitere• Respect reciproc între biserici și slujitori• Integritate morală în toate aspectele vieții și slujirii• Rugăciunea ca mo

Strategia CCP:

CCP ajută bisericile locale să-și îndeplinească misiunea biblică

(1) facilitând comuniunea dintre bisericile locale,

(2) asigurându-le temeinicia doctrinar-morală,

(3) promovând spiritualitatea penticostală cu accent pe lucrarea Duhului Sfânt și rugăciune,

(4) mobilizând bisericile pentru evanghelizarea României și pentru misiunea externă,

(5) ordinând slujitori ecleziastici,

(6) elaborând metodologii organizaționale și

(7) reprezentând bisericile în relația cu autoritățile de stat.

Leave a reply

Ține-mă minte