Chemați să fim desăvârșiți și destoinici pentru o lucrare bună

0
233

Prezbiter Paul Mirel Cimpoi, evanghelist AREA – Băbeni, jud. Vâlcea
Cimpoi Paul Mirel, în vârstă de 30 de ani, este evanghelist AREA din anul 2019 în orașul Băbeni, jud. Vâlcea, un orășel de aproximativ 10.000 de locuitori, unde a contribuit la înființarea primei biserici penticostale alături de soția sa Adela și cei trei copii: Rahela, Paula și Lucas, în colaborare cu Biserica Penticostală „Vestea Bună” din Rm. Vâlcea. În această perioadă a absolvit și Institutul Teologic Penticostal din București. În momentul de față biserica nou-înființată se adună într-un local închiriat până când se va finaliza noua construcție a bisericii.

Străduiește-te să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător de care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept Cuvântul adevărului! (2Tim. 2:15)

Pentru acreditarea unui evanghelist AREA se accentuează trei criterii principale: chemare, caracter și competențe. Toate aceste aspecte sunt esențiale și interconectate pentru un plantator de biserică. Acestea reprezintă fundamentele slu-jirii lor care influențează modul în care aceștia își îndeplinesc misiunea în plantarea și conducerea bisericii nou-înființate. Chiar dacă chemarea și caracterul hristic trebuie să fie o realitate din viața viitorului plantator, competențele se pot dezvolta. În cadrul Fundației AREA echiparea evangheliștilor este esențială pentru a asigura îndeplinirea misiunii de extin-dere a Împărăției lui Dumnezeu într-un mod eficient și înțelept. Mulți credincioși simt chemare din partea Domnului cu privire la o astfel de slujire, dar se izbesc de o teamă a lipsei competențelor.

Fundația AREA pune la dispoziția evangheliștilor diverse resurse de echipare, bazate pe Scriptură, pentru ca fiecare plantator să-și poată dezvolta înțelegerea teologiei creștine și a fundamentelor doctrinare, abilitățile de comunicare a mesajului Evangheliei, adaptarea mesajului și a practicilor potrivit cu noul context cultural întâlnit, gestionarea situaților de criză, spiritul de echipă ș.a. (2Tim. 3:16-17). Principala resursă de echipare a evangheliștilor constă în întâlnirile lunare, atât fizice, cât și prin mediul online ce oferă un cadru de împărtășire de experiențe între evangheliștii din întreaga țară, rugăciune reciprocă, încurajare, dar și parcurgerea unui curs de doisprezece module adaptat pentru contextul românesc, facilitat de Multiplication Network Ministries; organizație cu care AREA a încheiat un parteneriat încă din anul 2020.

Personal, a trebuit să învăț după primele luni de slujire să depășesc tendința de a mă arunca într-un activism religios haotic, lipsit de obiective precise care nu putea fi evaluat în vreun fel. O astfel de slujire creează o impresie falsă deoarece efortul depus este asociat cu eficiența, ceea ce nu este adevărat. Mai degrabă este o „luptă cu pumnul în vânt”. Parcurgerea acestor cursuri m-a învățat că într-o lume creată de Dumnezeul ordinii, trebuie să lucrezi ordonat. Astfel, a trebuit să iau decizii noi cu privire la slujirea ce îmi era încredințată pentru a parcurge pas cu pas toate etapele necesare în înființarea unei noi biserici. Iar astfel de decizii m-au învățat să mă identific mult mai mult cu zona, să înțeleg și să iubesc mai mult oamenii și să depind mult mai mult de călăuzirea Duhului în ceea ce privește viziunea pe care Dumnezeu deja o are cu privire la aria de lucru în care mă aflu.

Dincolo de „partea tehnică”, Dumnezeu a binecuvântat Fundația AREA cu frați experimentați în lucrarea de evanghelizare care sunt o încurajare și un model de dedicare pentru întreaga echipă de evangheliști. De remarcat a fost faptul că în anul 2020, frații din bordul AREA au făcut posibilă întâlnirea lunară cu evangheliștii în ciuda perioadei dificile de pandemie resimțită la nivel mondial.
Un plantator de biserică instruit este mai pregătit să navigheze prin diversitatea nevoilor comunității, să dezvolte strategii eficiente de creștere și să creeze un mediu spiritual sănătos. În plus, instruirea contribuie la consolidarea temeliei teologice și la înțelegerea profundă a principiilor etice, esențiale în ghidarea unei biserici în direcția corectă. Prin investiția în instruirea plantatorilor de biserici, nu numai că se întărește fundamentul spiritual al comunităților, dar se creează și o bază solidă pentru perpetuarea și extinderea lucrării bisericești în viitor. Este esențial să recunoaștem că o plantare de biserică bine pregătită și instruită reprezintă un element crucial în dezvoltarea unei biserici sănătoase și durabile.

Multiplication Network este o organizație non-profit, începută în anul 2010, care facilitează resurse pentru atingerea a două mari scopuri: înființarea de noi biserici și consolidarea celor existente. Cea mai cunoscută resursă pentru consolidarea bisericii este cartea lui Tim Koster și John Wagenveld, Ia pulsul bisericii tale. Dacă în anul 2010 MN a contribuit la deschiderea a 310 biserici, în anul 2023 s-a atins borna de 10.000!

Leave a reply

More News

Ține-mă minte