Ce conține calendarul de predicare pentru anul 2024?

0
95

Temele abordate în acest volum acoperă următoarele subiecte:

  • Studiul Epistolei către Efeseni,
  • Ad­mi­nis­trarea bunurilor ma­teriale pentru slava lui Dumnezeu,
  • Ca­rac­teristicile iden­ti­tății penti­costale,
  • Sărbătorile creștine anuale etc.

Alternanța între predicile tematice și cele expozitive

Astfel, prin predicarea ex­po­zi­tivă, ne dorim ca audiența să se deprindă cu interpretarea unui text în ansamblul său, descoperind ideile principale și învățăturile care decurg din acesta. În același timp, pre­di­carea tematică va oferi o temelie solidă pentru învățăturile și practicile de credință ale bisericilor penticostale român

Alternanța între textele din Vechiul Testament și Noul Testament

Pentru că întreaga Scrip­tură este Cuvântul lui Dumnezeu, am selectat și pa­saje sau cărți din Vechiul Testament care să ne arate modul în care Dumnezeu a lucrat în pregătirea mântuirii noastre prin Isus Hristos.

Alternanța între temele teologice și cele practice

Pentru maturizarea cre­din­cio­sului este necesară și „hrana tare” – învățătura sistematică a doctrinelor și a adevărurilor fun­da­mentale, dar și echiparea – pregătirea fiecăruia pentru a fi un lucrător destoinic al Împa­̆ra­̆ției lui Dumnezeu.

Aprofundarea unei teme pe o perioadă mai lungă

Unele teme sunt prezentate pe durata unei luni calendaristice, în timp ce alte teme vor acoperi 2 sau chiar 3 luni. În acest fel, bisericile pot să se pregătească mai adecvat pentru a aprofunda și prin alte mijloace spirituale, în lunile respective, învățăturile și practicile care sunt abordate în predicare.

Armonizarea temelor cu sărbătorile creștine

Am căutat ca temele de pre­di­care să se încadreze în at­mos­fera sărbătorii, chiar dacă se înscriu și în tema generală a lunii respective.

Leave a reply

Ține-mă minte